V družbi CoGreen dajemo pri gradbenih projektih pomemben poudarek fazi načrtovanja projekta. Ob strokovnem svetovanju skušamo s stranko predvideti vse želje in druge tehnične potrebe v zvezi s projektom. Le dobro in strokovno načrtovan projekt iz vidika arhitekture, umeščenosti v prostor in konstrukcijske zasnove kot predhodne faze vodi do ustreznih energetskih potreb objekta, učinkovite finančne konstrukcije, kvalitetne izvedbe, uspešnega sledenja terminskemu planu v fazi izvedbe, ter nenazadnje do pravočasnega upoštevanja ostalih dejavnikov, ki so prav tako pomembni  za  zadovoljstvo kupca.

Storitve načrtovanja izvajamo strokovno in odgovorno. Pri tem upoštevamo zakonodajne okvire, najsodobnejša znanja in dognanja na področju varovanja okolja, zelenih tehnologij in naravnih materialov ter sledimo sodobnim smernicam na področju projektnega vodenja. Sodelujemo tudi s kakovostnimi in uglednimi ponudniki posamičnih storitev.

Dokumentacija

projektna in tehnična

  • Idejna zasnova - IZP: je osnovni in začetni projekt katerega namen je pridobiti projektne pogoje in osnovni koncept projekta.
  • Idejni projekt - IDP: je osnova za izbor najustreznejše različice nameravanega objekta. V tem projektu se uskladijo vaše želje s pogoji projektiranja, izbere način izvedbe del, določi pristojne soglasodajalce in smernice za projektiranje. S pomočjo foto-realističnih 3D predstavitev si lahko stranka bolje predstavlja in začuti svoje bodoče domovanje še pred izvedbo ter tako doda popravke ali dopolnitve.
  • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - DGD: je osnovni dokument, po katerem ustrezen občinski organ izda gradbeno dovoljenje. Ta projekt že zadostuje tudi za gradnjo tistih enostavnih objektov, za katere je bilo treba pridobiti gradbeno dovoljenje.
  • Projekt za izvedbo - PZI: vsebuje vse potrebno za izvedbo gradnje zahtevnih in tudi manj zahtevnih objektov. Obsega elektro- in strojne inštalacije, arhitekturne načrte, načrte gradbenih konstrukcij, tehnološke načrte ter detajle in popise vseh del.
  • Projekt izvedenih del - PID: skladno z novim zakonom o graditvi objektov je potrebno tudi za enostanovanjske stavbe pridobiti uporabno dovoljenje. Zato je potrebna izdelava PID-a, s katerim se ugotovijo morebitna odstopanja med izvedenimi deli in gradbenim dovoljenjem.
KONTAKT

Za več informacij nas kontaktirajte ali pa pustite sporočilo tukaj.

T. +386 41 869 014
M. info@cogreen.com

Svetloba

(light design)

Sončna svetloba je vir življenja, vendar pa večino časa preživimo v prostoru, zato so za naše udobje, počutje in zdravje izjemno pomembni tudi ​razporeditev svetil, njihov barvni spekter, usmerjenost svetlobe, moč ter vrsta svetila.

KONTAKT

Za več informacij nas kontaktirajte ali pa pustite sporočilo tukaj.

T. +386 41 869 014
M. info@cogreen.com

Interier

(interior design)

Svetujemo tudi pri opremljanju in izdelamo načrt notranje opreme. Prikažemo  3D vizualizacije prostora, za boljšo optično predstavo načrtovanega projekta. Takšen izris omogoča prikaz prostora v realnejši sliki in zagotovi ustreznost vaših želja.

KONTAKT

Za več informacij nas kontaktirajte ali pa pustite sporočilo tukaj.

T. +386 41 869 014
M. info@cogreen.com

Okolica in permakultura

Poskrbimo tudi za trajnostno načrtovanje zelene okolice vaše hiše, lahko je to cvetlični ali zelenjavni vrt. V ta segment sodi tudi permakultura, ki povezuje okolje in bivanje v trajnostne bivanjske sisteme.

KONTAKT

Za več informacij nas kontaktirajte ali pa pustite sporočilo tukaj.

T. +386 41 869 014
M. info@cogreen.com

Okoljsko načrtovanje

V skladu z vizijo podjetja posvečamo pozornost tudi vplivu gradnje na okolje. Tako nudimo celovito svetovanje in pripravo rešitev na področju okoljskih tehnologij, skladno s potrebami projektov.

Pripravimo lahko tudi študijo vseživljenjskega cikla (LCA). Izbira pravilnega gradbenega materiala v osnovi temelji na več vidikih kot so npr: ekonomski (energija in stroški), bivanjski (notranji zrak, vlažnost), estetski in vidik vpliva na okolje (siva energija, CO2). Te kriterije je potrebno vzeti v obzir pri pripravi študije LCA.

Tako imenovana siva energija je vsota vseh energij potrebnih za proizvodnjo, prevoz, vgradnjo, uporabo in končno rušenje oziroma odstranjevanje materiala ter njegovega življenjskega cikla in bi morala biti mnogo bolj upoštevana pri snovanju projektov in izbiri materialov.

KONTAKT

Za več informacij nas kontaktirajte ali pa pustite sporočilo tukaj.

T. +386 41 869 014
M. info@cogreen.com

Energija okolja

V zahodni svet čedalje bolj prodira pomen vpliva energij na prostor in življenje, ki izhaja iz starih azijskih veščin. Iz Kitajske je k nam prišlo znanje feng shui-ja. Praksa umeščanja objekta v prostor in notranja razporeditev po feng shui-ju je čedalje bolj v uporabi tako doma kot po svetu. Tako vam ponujamo tudi storitev feng shui, ki se upošteva že v fazi načrtovanja ter nam omogoča optimalno zajeti energijo okolja glede na naš energetski potencial in s tem pomaga pri vzpostavljanju ravnovesja in blaginje bivanja.

KONTAKT

Za več informacij nas kontaktirajte ali pa pustite sporočilo tukaj.

T. +386 41 869 014
M. info@cogreen.com

Izvajamo zelene gradbene storitve. Usmerjeni smo v gradnjo iz konopljinega betona. Povezujemo naravne materiale in zelene tehnologije. Poskrbimo za kakovosten gradbeni inženiring. Povezujemo in inoviramo.

CoGreen d. o. o.
Vintarovci 47/b,
2553 Destrnik

T. +386 41 869 014
E. info@cogreen.si