Izvedba na ključ

Mnogi se odločajo za gradnjo hiše na ključ, saj s tem predajo organizacijo in vodenje celotnega projekta izkušenim strokovnjakom. S tem prihranijo na času in denarju. Verjamemo, da je zaradi hitrega razvoja in raznovrstnosti materialov, tehnologij grajenja in vgrajenih ostalih tehnologij potrebno nenehno izobraževanje. Zato pridobljeno znanje predstavlja veliko večjo varnost in prednost. Ob poglobljenem znanju in dobrem poznavanju lastnosti različnih segmentov ter ustreznem  in odgovornem vodenju in izvedbi, stavbe postanejo kakovostno in prijetno bivalno okolje z visoko dodano vrednostjo za uporabnika.

Pod storitvijo ‘izvedba na ključ’ izvedemo vseh pet gradbenih faz, kar pomeni, da je objekt pripravljen za takojšnjo vselitev.

KONTAKT

Za več informacij nas kontaktirajte ali pa pustite sporočilo tukaj.

T. +386 41 869 014
M. info@cogreen.com

Izvedba do faze

Po želji stranke lahko projekt izvedemo tudi do določene faze.
KONTAKT

Za več informacij nas kontaktirajte ali pa pustite sporočilo tukaj.

T. +386 41 869 014
M. info@cogreen.com

Brizganje konopljinega betona

(strojno)

Po želji stranke lahko izvedemo le brizganje konopljinega betona.
KONTAKT

Za več informacij nas kontaktirajte ali pa pustite sporočilo tukaj.

T. +386 41 869 014
M. info@cogreen.com

Organizacija in vodenje

Poskrbimo za vsa potrebna dovoljenja, tehnične in birokratske predpostopke ter zakonsko in tehnično ustrezno pripravimo gradbišče. Terminsko, logično ter prav tako usklajeno s stranko začrtamo izvajanje del ter koordiniramo celoten potek gradnje. Tekom gradnje skrbimo za varnost na gradbišču ter vodimo projekt skladno z vso veljavno zakonsko in tehnično dokumentacijo. Na koncu po tehničnem pregledu naredimo primopredajo objekta in poskrbimo za uporabno dovoljenje za vse vrste objektov.
KONTAKT

Za več informacij nas kontaktirajte ali pa pustite sporočilo tukaj.

T. +386 41 869 014
M. info@cogreen.com

Nadzor

Pri procesu gradnje objektov nastopa hkrati več udeležencev:

  • naročnik,
  • projektant,
  • izvajalec in
  • nadzornik

Pri tem predstavlja nadzornik vez med ostalimi tremi udeleženci pri gradnji. Po novem gradbenem zakonu je to tudi nujno potrebno.

Zelene tehnologije in bivanje

Skladno z našo vizijo nam je pomembno, da z naravnimi materiali združujemo tudi zelene tehnologije. S tem spodbujamo uporabo obnovljivih virov energije ter tako povečujemo delež samooskrbnosti z energijo, kar dosežemo npr. z vgradnjo sončnih elektrarn, vetrnih elektrarn ali toplotnih črpalk.

Zeleno krožno bivanje pa zagotovimo z vgradnjo naravnih  bazenov, rastlinskih čistilnih naprav ter sistemov za zbiranje deževnice ter ponovne uporabe vode za zalivanje.

KONTAKT

Za več informacij nas kontaktirajte ali pa pustite sporočilo tukaj.

T. +386 41 869 014
M. info@cogreen.com

Izvajamo zelene gradbene storitve. Usmerjeni smo v gradnjo iz konopljinega betona. Povezujemo naravne materiale in zelene tehnologije. Poskrbimo za kakovosten gradbeni inženiring. Povezujemo in inoviramo.

CoGreen d. o. o.
Vintarovci 47/b,
2553 Destrnik

T. +386 41 869 014
E. info@cogreen.si