PREDAVANJE O NARAVNIH MATERIAL – SEJEM AGRA

Dne 25.8.2018 smo bili povabljeni s strani Permakulturnega društva Slovenije, da v okviru sejma AGRA predavamo o naravnih materialih v gradbeništvu skozi inženirski vidik. Na predavanju smo za začetek segmentirali naravne gradbene materiale glede na izvor in namen uporabe. V osnovi se glede na namen uporabe naravni gradbeni materiali lahko uporabljajo za konstrukcijske namene, izolativne  namene ter kot zaključne obloge. Ker je  v današnjem času vse večji poudarek na prihrankih energije smo se osredotočili na  gradbeno – fizikalne lastnosti ter zakonske osnove naravnih gradbenih materialov ter podali širši okoljski pogled skozi vseživljenjski krog ti. LCA (life cycle assessment). Skozi predavanje smo strnili, da naravni gradbeni materiali posedujejo popolnoma primerljive gradbeno – fizikalne lastnosti kot ostali sodobni gradbeni materiali. Prav tako pa gradnja z njimi predstavlja trajnostno gradnjo ter majhen okoljski vpliv v celotnem življenjskem ciklu (LCA).

About The Author

Related Posts